Giá in tờ rơi
Rate this post

Khổ in : A3 ( in 4 màu / Chưa cán màng nilon)

XEM CẬP NHẬT TẠI ĐÂY

Chất liệu giấy/SL 1000(tờ)
2000(tờ) 3000 – 4000(tờ) 5000-6000(tờ) 7000(tờ) 10.000(tờ) 20.000(tờ)
Couches  100 1900 1340 1050 1000 950 900 870
Couches  120 2000 1400 1200 1100 1000 950 900
Couches  150 2350 1520 1370 1270 1200 1130 1000
Couches  200 2560 1700 1500 1400 1300 1220 1120
Couch es 230 2700 1800 1700 1600 1550 1500 1400
Couch es 250 2900 2000 1900 1770 1700 1600 1500

 

Đơn giá a 3 áp dụng cho những khách hàng đã có file thiết kế corel, inlus, photoshop (với độ phân giải lớn đủ chất lượng in)

Kh in : A4 ( in 4 màu / Chưa cán màng nilon)

Giấy/SL 500(tờ) 1000(tờ) 2000(tờ) 3000-4000(tờ)
5000-6000(tờ)
7000
8000-10.000 Trên 11000 100.000
C 100 2000 1300 850 770 700 640 570 510 450
C120 2150 1400 950 800 740 680 620 560 460
C150 2300 1500 1100 850 770 750 720 700 520
C200 2500 1600 1200 950 900 870 850 800 600
C230C250

C 300

27003000

3300

17501900

2000

13001400

1550

11001200

1300

10001100

1250

9501000

1200

870950

1100

850900

1000

650700

900

 

Khổ in : A5 ( in 4 màu / Chưa cán màng nilon)

Chất liệu giấy/Số lượng 1000(tờ) 2000(tờ) 3000-4000 (tờ) 5000 – 6000(tờ) 7000(tờ)
Couches  100 1070 740 590 530 420
Couches  120 1250 770 650 580 440
Couches  150 1320 870 700 630 460
Couches  200 1400 970 800 730 500
Couch es 230 1450 1050 900 830 600
Couch es 250 1650 1170 990 900 650

 

Đơn giá trên áp dụng cho những khách hàng đã có file thiết kế trên corel, Inluss, photoshop (ảnh chất lượng cao). Vui lòng liên hệ để có báo giá thiết kế 2206.2627 /2218.5152

Rất mong được hợp tác cùng Quý khách!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *