Bảng giá in

Giá in tờ rơi

Khổ in : A3 ( in 4 màu / Chưa cán màng nilon) XEM CẬP NHẬT TẠI ĐÂY Chất liệu giấy/SL 1000(tờ) 2000(tờ) 3000 – 4000(tờ) 5000-6000(tờ) 7000(tờ) 10.000(tờ) 20.000(tờ) Couches  100 1900 1340 1050 1000 950 900 870 Couches  120 2000 1400 1200 1100 1000 950 900 Couches  150 Read more…

By admin, ago